Hvad jeg tilbyder

Samtaler

Der ydes behandling til voksne både individuelt, som par og som familie.
Mit speciale er samtaler med voksne med erhvervet hjerneskade, personer med ADHD/ADD og autisme samt pårørende.

Samtaler med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • Trafik- og ulykkesofre.
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende ved dødsfald.
 • Personer, der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år.
 • Personer med let til moderat angstlidelse herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunket er fyldt 18 år.

Samtaler med fuld egenbetaling eller tilskud/fuld betaling fra forsikring

Supervision

 • Individuelt
 • Grupper